Skip to main content

Technológie založené na pôsobení slnečného žiarenia

To, čo robíme dnes, mení našu budúcnosť.

O nás

Cieľom spoločnosti Ecotech-Slovakia je vyvíjať a zavádzať nové ekologické a energeticky úsporné technológie pre ochranu životného prostredia, komunálny, potravinársky a farmaceutický priemysel a poľnohospodárstvo.

Technológie

UV dezinfekcia

Ozonizácia

Aktívna oxidácia (AOP)

COVID-19

Ekológia

 • UV dezinfekcia vody;
 • UV dezinfekcia odpadovej vody;
 • Odstránenie nepríjemných zápachov (odpadové vody, skládky odpadu atď.);
 • Dezinfekcia infikovanej kanalizácie (bakteriologické, virologické, veterinárne laboratóriá, infekčné oddelenia, nemocnice atď.);
 • Čistenie odpadových vôd od toxických látok (SPA, fenoly, fosfáty, pesticídy atď.);
 • Čistenie vodných nádrží od siníc a inej aktívnej vegetácie;
 • UV dezinfekcia zásobníkov pitnej vody.

Potravinárstvo

 • UV dezinfekcia vzduchu vo výrobných zariadeniach;
 • UV dezinfekcia priestorov (mobilné UV jednotky);
 • UV dezinfekcia chladiarní a rozmrazovacích komôr;
 • UV a IR dezinfekcia výrobkov (tunelové jednotky);
 • Dekontaminácia korenia.

Poľnohospodárstvo

 • Fotoaktivácia semien;
 • Ozonizácia obilia, múky a krmiva;
 • Ozonizácia bobuľovín, ovocia a zeleniny;
 • Ozonizácia vody pre hydroponické a kvapkové zavlažovacie systémy;
 • Fotografická stimulácia rastlín.